Trekbank

Accurate maatvoering is in sommige gevallen essentieel. Zo worden hoge eisen gesteld aan de maatvoering van Dyna-One verstaging, maar vooral aan anti-torsie lijnen voor onder andere Code zeilen.

We beschikken over een eigen trekbank waarmee we tot 2.000 kilo voorspanning kunnen trekken op alle lijnen korter dan 26 meter. Door de geijkte digitale uitlezing kunnen we de exacte lengte

per lijn op een gegeven spanning tot op de centimeter bepalen. De trekbank wordt tevens gebruikt om composiet stagen voor te rekken, hierdoor worden niet alleen de lijn maar ook de splitsen

op de juiste maat gerekt. Voor trek en breek proeven die met meer geweld gepaard gaan, wijken we uit naar de test bank van Gleistein.

testbank_310

Deze trekbank gaat tot 300 ton en is computer gestuurd waardoor we duidelijke data sheets krijgen, dit is erg van belang aangezien we soms touw en splitswerk aflveren die op serieuze projecten terecht komen.

loop2_800_02

27 tons loop met dogbone voor J-klasse