Furling

Furling masten worden steeds gewoner. Toch zijn er grote verschillen in kwaliteit en duurzaamheid. TUNED werkt met Seldén, het meest doorontwikkelde en toonaangevende merk op het gebied van furling masten.

De aandrijving van het rolmechanisme gebeurt met een eindeloze lijn, die een lier op de mast aandrijft. Dit lier is in noodgevallen zeer eenvoudig ook handmatig te bedienen. Het rolprofiel is opgespannen in de mast om een minimale frictie te verkrijgen tijdens het rollen. Tegelijk krijgt u een optimaal profiel in het grootzeil. Indien u overstapt van een normale naar een furling mast zal ook gekeken worden naar zaken als stabiliteit, positie van dekbeslagen en de mogelijkheid tot hergebruik van onderdelen van de bestaande tuigage.

De nieuwe Seldén profielen zijn zeer goed te combineren met de volledig verticaal doorgelatte grootzeilen, zodat het verlies van zeildoek met de overstap naar een furling mast tot een minimum beperkt blijft.

Alle Seldén furling masten zijn uit te rusten met een elektrische of hydraulische aandrijving. Vooral op grotere jachten is dit een uitkomst. Door de krachten in de tuigage wordt het zwaar om het grootzeil handmatig te bedienen en de krachten op lijnen, stoppers en lieren aan dek worden significant groter. Voor toerjachten met een vaak kleine bemanning wordt zeilen weer aangenaam en eenvoudig. Er kan langer en meer zeil gevoerd worden waardoor de prestaties van het schip ook vooruit zullen gaan. Ook lopen minder lijnen naar de kuip, waardoor een "schoner" dek ontstaat.

Voor elektrisch aangedreven masten volstaat een goede accu capaciteit en een gedegen aangelegde stroomvoorziening naar de mastvoet. TUNED kan dit voor u verzorgen. De onderlijkstrekker blijft in dit geval handmatig bediend, maar kan eventueel naar een elektrische lier in de kuip geleid worden.

Voor hydraulica is meer nodig. Het schip zal voorzien moeten worden van een powerpack en een kleppensysteem om het hydraulisch systeem te managen. Een voordeel van dit systeem is dat ook hydraulische voorstagen en lieren op dezelfde powerpack kunnen draaien. Hierdoor is hydraulica veelzijdiger in gebruik.

mainfurl

Rollen kan niet alleen in de mast, maar ook in de giek. De afweging over wat de beste methode is is geen eenvoudige: de mast biedt meer bedieningsgemak, de giek is veiliger bij storingen.

De mast verhoogt het zwaartepunt in de tuigage, de giek is daarentegen iets lastiger te bedienen.

Vuistregel is dat de ervaren (oud wedstrijd-)zeiler eerder een rolgiek zal kiezen, de jonge familie met minder ervaring is meer gebaat bij een furling mast.

 

TUNED levert en installeert rolgieken van Leisurefurl en Furlerboom, beide systemen zijn beproefd op jachten wereldwijd variërend van 30 tot 200 voet. Deze gieken zijn zowel handbediend als met elektrische of hydraulische aandrijving leverbaar.